Naszewinnice

4653e069ed7369840191e8bf38ab8dc9

Winnica Korol

Winnicę Korol założył w 2011 roku Mikołaj Korol. Położona jest na południowej stronie rzeki Bug obok Podlaskiego Parku Krajoznawczego przełomu Bugu. Winnica znana również, jako Winnica Mielnik, od wschodu graniczy z Górą Uszeście wchodzącą w skład Rezerwatu Przyrody o...