KOWR przypomina: ostatnie dni na złożenie deklaracji do

0
KOWR przypomina: ostatnie dni na złożenie deklaracji do
logo KOWR
Udostępnij:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie przypomina, że producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021, są zobowiązani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. deklaracji o:

1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 2);
2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym(Załącznik nr 1);
3. zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2020 r. (Załącznik nr 5);
4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 50 hl rocznie (Załącznik nr 6).

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej KOWR.

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, bądź złożyć poprzez e-PUAP.

Niniejsze przypomnienie nie dotyczy oczywiście tych z Państwa, którzy takie deklaracje już złożyli w KOWR.

Piotr Burkot
Główny Specjalista
Wydział Monitorowania Rynków Rolnych
Departament Interwencji Rynkowych
www.kowr.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię