Uwaga! Termin składania w KOWR kolejnych deklaracji dotyczących rynku wina upływa 30 października

0
Uwaga! Termin składania w KOWR kolejnych deklaracji dotyczących rynku wina upływa 30 października
kowr
Udostępnij:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie przypomina, że w dniu 30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR kolejnych deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci (tj.  wyrabiający wino z winogron pochodzących z upraw własnych) wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 3.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (tj. wpisani do rejestru prowadzonego przez MRiRW) zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości win, winogron lub moszczu winogronowego, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 9.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina.

Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub elektronicznie poprzez portal e-PUAP.

Niezłożenie w terminie deklaracji lub złożenie ich niezgodnie ze stanem faktycznym sankcjonowane jest karą grzywny, a postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 86 pkt 9 oraz art. 87 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 ze zm.).

Piotr Burkot
Główny Specjalista Wydział Monitorowania Rynków Rolnych
Departament Interwencji Rynkowych
www.kowr.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię