Naszewinnice

66f461a82eb04828d9f9f9abb89cb004

Styczeń

Krzewy w winnicy pozostają w głębokim spoczynku. Wysokiej odporności roślin sprzyja gruba pokrywa śniegu oraz niezbyt duże różnice temperatur między dniem i nocą. Jeśli temperatura spadnie poniżej -20ºC, a do tego będzie się utrzymywać dłużej na tym poziomie, możemy...