Głos Polaków w sprawie wina

0
Głos Polaków w sprawie wina
eda8d07e2f8b89e75897e379264dc261
Udostępnij:

Co sądzą Polacy o reklamie alkoholu, sprzedaży w internecie lub reglamentacji obszarów jego sprzedaży? Ogólnopolskie badania opinii społecznej na temat opinii Polaków o promocji i sprzedaży alkoholu* oraz najnowsze doniesienia z branży winiarskiej zostały przedstawione na corocznej konferencji prasowej ZP Polska Rada Winiarstwa pt.: „Głos Polaków w sprawie wina”.

Wydarzenie odbyło się 26 października br. w restauracji Winosfera w centrum Warszawy i zgromadziło grono znamienitych gości takich jak: przedstawiciele Ministerstw i organów administracji publicznej, Paula Wojciechowskiego – Ambasadora Australii oraz dziennikarzy i blogerów. Gospodarzami spotkania były władze i Członkowie ZP Polska Rada Winiarstwa.

zdj. nr 4 0nline

 

Oprócz badań opinii społecznej podczas konferencji prasowej poruszono kluczowe dla branży winiarskiej zagadnienia, związane z regulacjami prawnymi oraz ustawowymi. Przedstawiono też sukcesy Członków Rady i ich osiągnięcia z ostatniego roku. Zgromadzeni goście mieli też okazję wysłuchać prezentacji dr Doroty Dias-Lewandowskiej z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu na temat tradycji konsumpcji napojów fermentowanych w Polsce oraz spróbować sztandarowych produktów Członków ZP Polska Rada Winiarska w czasie przeprowadzonej degustacji. – To wyjątkowe dla nas spotkanie – powiedział Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP Polska Rada Winiarstwa. – po raz pierwszy mamy przyjemność zaprezentowania ogólnopolskich badań opinii społecznej w ważnych dla nas kwestiach. To kolejny krok na drodze rozwoju Rady.

zdj. nr 3 online

Wyniki badań opinii społecznej były zaskakujące. Respondenci ogólnie opowiedzieli się za możliwością reklamy i promocji alkoholi (przy zachowaniu odpowiednich warunków). Badane osoby najchętniej (aż 62 proc. pytanych) przychylały się do możliwości reklamy wyrobów winiarskich takich jak wino i miód pitny, w dalszej kolejności pojawiła się ich zgoda na promocję cydrów (60,6%), a na samym końcu dopiero piwa (55,8%). Na reklamę tego napoju zezwalaliby częściej mężczyźni niż kobiety oraz respondenci z najmłodszej grupy wiekowej. Co ciekawe, respondenci przychylają się więc częściej do możliwości reklamy alkoholi do tej pory ustawowo zabronionych (wina i napoje winiarskie, cydry), a dopiero w dalszej kolejności do możliwości promocji piwa, czyli napoju, którego reklama jest obecnie prawnie dozwolona pod pewnymi warunkami.

Na pytanie o to, czy prawo, pod pewnymi warunkami, powinno zezwalać na promocję w mediach kultury spożycia alkoholu oraz wiedzy o kulturze winiarskiej, w połączeniu z prezentacją konkretnych produktów respondenci odpowiedzieli w większości też twierdząco, przy czym kobiety okazały się bardziej optymistycznie nastawione do tego pomysłu niż mężczyźni. Dodatkowo grupy skrajne, zdecydowanych zwolenników i przeciwników, były tak samo liczne.

Dobra renoma wina i wyrobów winiarskich wiąże się z ich trwałym, kulturowym powiązaniem z elegancją i umiarkowaniem, w czym wyróżniają się na tle innych wyrobów alkoholowych – podsumował te wyniki prezes ZP Polska Rada Winiarstwa – Argumenty, które piętnaście lat temu doprowadziły do prawnej dopuszczalności reklamy piwa, w tym wsparcie dla kultury spożycia alkoholi słabszych niż wódka, dzisiaj przemawiają za otwarciem mediów na promocję wyrobów winiarskich. Liczymy, że głos ten zostanie dostrzeżony również przez polityków.

Okazało się, że Polacy są przeciwnikami sprzedaży alkoholu przez internet. Wprowadzeniu takiego rozwiązania zdecydowanie przeciwna jest prawie co druga osoba. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyższe poparcie dla tej metody sprzedaży alkoholu wśród osób poniżej 45 roku życia. Ta grupa wiekowa częściej przeprowadza transakcje za pośrednictwem Internetu niż starsi ankietowani. Ujawniony w badaniu sprzeciw jest powiązany z minimalnym doświadczeniem Polaków w zakupie alkoholu on-line. Wśród badanych jedynie 2,7% respondentów miało doświadczenie w tym zakresie.

W kwestii reglamentacji punktów sprzedaży alkoholu respondenci byli podzieleni, jednak większość z nich popiera przyznanie gminom uprawnień do ograniczania liczby punktów sprzedaży alkoholi. Odpowiedzi na to pytanie są mocno skorelowane z wiekiem ankietowanych, młodsi badani są częściej przeciwni takim regulacjom. Dodatkowo więcej niż czterech na dziesięciu pytanych zdecydowanie przychyla się do rozwiązania mającego na celu wprowadzenie obszarów objętych zakazem sprzedaży alkoholu. Z kolei w kwestii sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych przeważają głosy przeciwne ingerencji w aktualny stan rzeczy, łączny odsetek odpowiedzi negatywnych wyniósł aż 56,2 proc. Jedynie co czwarty badany uznał, że taki zakaz powinien zostać wprowadzony.

zdj. nr 2 online

Anna Fieducik

Prezentacja wyników w załączniku do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię