KOWR przypomina o terminie 31 sierpnia

0
KOWR przypomina o terminie 31 sierpnia
kowr
Udostępnij:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022, są zobowiązani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. deklaracji o:

  1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 2);
  2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym (Załącznik nr 1);
  3. zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2021 r. (Załącznik nr 5);
  4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 50 hl rocznie (Załącznik nr 6).

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022.

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-2017 Warszawa

Zgodnie z art. 86 pkt 9 oraz art. 87 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r., poz. 1891), niezłożenie w terminie deklaracji lub złożenie ich niezgodnie ze stanem faktycznym sankcjonowane jest karą grzywny, a postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

KOWR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię