Słodki problem

0
Słodki problem
4ab6f5fd703b5bb734c4bf88679e8b92
Udostępnij:

Rocznik 2017 z pewnością nie przejdzie do historii polskiego winiarstwa jako wyjątkowo udany. Późne, wiosenne przymrozki za których przyczyną nasze winnice poniosły duże straty, opóźniona wegetacja i ostatecznie deszczowy wrzesień, odbiły się niestety na dojrzałości i zdrowotności tegorocznych winogron. Na wypadek wystąpienia pogody niesprzyjającej dojrzewaniu gron, prawo wspólnotowe, przewiduje dopuszczalność, pewnej niezbyt chwalebnej praktyki, polegającej na wzbogacaniu nastawu w procesie tzw. szaptalizacji (dodatku cukru) dla osiągnięcia pożądanej ilości alkoholu. Niejasności wokół tej praktyki postaram się rozjaśnić w dzisiejszym wpisie.

Środowisko winiarskie w Polsce zelektryzowała ostatnim czasem wiadomość, iż dniu 21 września 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego wydał zezwolenie na zwiększenie o 3% naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron.

Pismo wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf do pobrania w załączniku)

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf do pobrania w załączniku)

O co tak naprawdę chodzi?

DOZWOLONE PRAKTYKI ENOLOGICZNE

Na początek przypomnijmy, że winiarską Unię Europejską podzielono na trzy strefy uprawy winorośli (Polska znajduje się w strefie A, zarezerwowanej dla państw najchłodniejszych). Dla skompensowania nieszczęśliwego położenia regionów leżących w strefach w których klimat nie rozpieszcza winiarzy, przepisy unijne przewidują szerszy zakres technologii i praktyk dopuszczonych przy produkcji win gronowych dla celów zapewnienia właściwej

fermentacji winiarskiej lub odpowiedniej konserwacji. Pamiętać jednak musimy, iż dozwolone są jedynie te praktyki enologiczne, które wymienione zostały wprost we właściwych przepisach. Kategorycznie zabronione jest stosowanie innych, nieautoryzowanych procesów przy produkcji wina lub przekraczanie zasad stosowania konkretnych praktyk.

Dopuszczalne praktyki enologiczne, wymienione zostały w załączniku nr VIII do ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

DOPUSZCZALNOŚĆ WZBOGACANIA

Cały artykuł na parafrafwkieliszku.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię