Uwaga winiarze! 15 lipca upływa termin składania wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

0
Uwaga winiarze! 15 lipca upływa termin składania wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino
KOWR
Udostępnij:

Przypominamy, że w dniu 15 lipca 2020 r. upływa termin składania wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok gospodarczy 2020/2021.

Mając na względzie sprawną realizację procesu wydawania decyzji w sprawie wpisu do ewidencji sugerujemy Państwu jak najwcześniejsze złożenie do KOWR wniosku o wpis do ww. ewidencji.

W załączeniu przesyłamy wzór formularza (w wersji edytowalnej)  Wniosku o wpis do ewidencji oraz Skróconego wniosku o wpis do ewidencji. Skrócony wniosek o wpis do ewidencji można złożyć w przypadku gdy wnioskodawca był wpisany do ewidencji w bieżącym roku gospodarczym, a jego nazwa, dane teleadresowe oraz położenie, areał uprawy i prowadzone odmiany winorośli nie uległy zmianie.

Ww. wnioski dostępne są na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/formularze-wnioskow .

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Centrali KOWR, pocztą poprzez operatora publicznego, a także elektronicznie poprzez ePUAP lub Portal eRolnik (http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/erolnik).

Jednocześnie informujemy ,że:

·         producent (w rozumieniu ustawy winiarskiej) to osoba fizyczna lub osoba prawna wyrabiająca wino z winogron pozyskanych z upraw własnych winorośli,

·         wnioskodawca ubiegający się o wpis do ewidencji jako osoba fizyczna powinien we wniosku o wpis do ewidencji podać tylko numer PESEL,

·         wnioskodawca ubiegający się o wpis do ewidencji jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinien we wniosku podać tylko numer NIP i REGON.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o krajowym systemie ewidencji producentów (KSEP), ewidencji gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności wszystkie podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych przez ARiMR oraz KOWR winne posiadać numer w Ewidencji Producentów, który nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biura powiatowe ARiMR), a zatem prosimy tych z Państwa, którzy takiego numeru EP jeszcze nie posiadają o wystąpienie do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR o nadanie takiego numeru.

Niniejsze przypomnienie nie dotyczy tych z Państwa, którzy już złożyli do KOWR wniosek o wpis do ewidencji (bądź skrócony wniosek o wpis do ewidencji) na rok gospodarczy 2020/2021 (tj. 1 sierpnia 2020 r. – 31 lipca 2021 r.).

Piotr Burkot Główny Specjalista Wydział Monitorowania Rynków Rolnych Departament Interwencji Rynkowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here