Nawożenie winnicy w ciągu roku

0
Nawożenie winnicy w ciągu roku
139702ff92e93f29d84ebf976a5dfd8f
Udostępnij:

Zapotrzebowanie na substancje odżywcze w cyklu rocznym

– poza okresem wegetacyjnym roślina nie pobiera substancji pokarmowych,
– od wypuszczenia pędów aż do czasu kwitnienia krzew korzysta z rezerw substancji odżywczych nagromadzonych w częściach zdrewniałych i korzeniach,
– pod koniec maja roślina rozpoczyna absorpcję substancji odżywczych,
– po okresie kwitnienia (ok. 2 tygodni) następuje intensywna absorpcja i gromadzenie substancji odżywczych (zwłaszcza azotu),
– kolejna faza szczególnie intensywnej absorpcji następuje w okresie dojrzewania owoców (zwłaszcza azotu i potasu), w okresie między dojrzewaniem owoców aż do czasu opadnięcia liści roślina magazynuje rezerwowe substancje odżywcze.

Nawożenie azotem (N)

Dawki czystego azotu w zależności od zawartości humusu w glebie i rocznego przyrostu pędów:

Zawartość humusu:

– ponad 3% humusu                                    0 kg czystego N
– 2-3% humusu                                            40 kg czystego N
– 1-2% humusu                                            60 kg czystego N (w kilku dawkach)

Roczny przyrost pędów:

– ponad 2 m długości pędów                       0 kg czystego N
– 1-2 m długości pędów                              40 kg czystego N
– poniżej 1m długości pędów                      60 kg czystego N (w kilku dawkach)

nawożenie azotem 1

Zapotrzebowanie krzewów na azot:

Wzrost zapotrzebowania na substancje odżywcze z gleby następuje około 4-5 tygodni po wypuszczeniu pędów, większe ilości potrzebne będą dopiero przed okresem kwitnienia oraz po kwitnieniu (prawie 2kg N/ha na dzień). Zbyt mała ilość dostępnych substancji odżywczych w tym czasie prowadzi do strat ilościowych i jakościowych plonu. Po okresie zastoju w absorpcji, który wynosi około 4 tygodni, roślina ponownie zaczyna pobierać substancje odżywcze, w tej fazie wchłania około 0,9-1 kg N/ha na dzień! (zob. wykres). Gromadzenie azotu w gronach następuje po rozpoczęciu okresu dojrzewania. Największe zapotrzebowanie na azot występuje przed i po kwitnieniu oraz ok. 4-6 tygodni później (koniec sierpnia).

Czas nawożenia azotem:

– najwcześniej koniec kwietnia – (0-50 kg/ha)
– druga dawka pod koniec czerwca – (0-30 kg/ha)

Nawożenie przed wypuszczeniem pędów nie przynosi żadnego efektu, występuje niebezpieczeństwo wypłukiwania azotanów. Stosuje się maksymalnie 50kg N/ha w jednej dawce.

Naturalnym, bogatym źródłem wszystkich potrzebnych krzewom winorośli pokarmów jest obornik i liczne jego pochodne. Dawka 50-60 t dobrej jakości obornika na 1 ha, co drugi rok, pokrywa potrzeby nawozowe winnicy. W metodzie organicznej nawożenie obornikiem można połączyć z corocznym przyorywaniem roślin okrywowych.

Nawożenie fosforem, potasem i magnezem

Jeżeli gleba przed założeniem winnicy była starannie nawieziona, to przez pierwsze dwa lata nie ma potrzeby uzupełniania makroelementów. Dodatkowe nawożenie nie jest potrzebne szczególnie wtedy, gdy dołki podczas sadzenia były zaprawiane obornikiem. W trzecim roku wszystkie krzewy zaczynają owocować, jednak formę przestrzenną mają jeszcze niepełną, dlatego też plon owoców jest mniejszy. Niewielki jest również ubytek składników pokarmowych z gleby. Uwzględniając jednak proces wymywania składników, ich poziom warto skontrolować. Podstawą do obliczania wysokości dawek nawozów powinny być wyniki analizy chemicznej gleby, wykonywanej co roku, lub najrzadziej co dwa lata po zbiorze owoców W trzecim roku, jesienią, oprócz zawartości makroelementów, należy również oznaczyć zawartość najważniejszych dla winorośli mikroelementów (bor, mangan, żelazo, miedź, cynk, molibden). Kontrolę zawartości mikroelementów powtarzamy co 2-3 lata.

Podstawowe nawożenie z użyciem nawozów zawierających takie substancje odżywcze jak fosfor, potas czy magnez można stosować zarówno na jesieni jak i wiosną. Jeżeli niezbędne jest nawożenie preparatami azotowymi, można stosować je łącznie z nawozami fosforowymi, potasowymi czy magnezowymi, tak aby ułatwić sobie prace w winnicy. Ze względu na słabą zdolność przemieszczania się tych substancji odżywczych, powinny one zostać rozprowadzone przed pracami polowymi.

Decyzję o nawożeniu należy podjąć zawsze po zapoznaniu się z wynikami analizy gleby!

Jeżeli stosujemy niewielkie dawki nawozu, na glebach cięższych, ale w miarę przepuszczalnych można zrezygnować z nawożenia corocznego i w zamian stosować co 2-3 lata nieco większą dawkę preparatów. Potas jest szczególnie ważny dla uzyskania odpowiedniej dojrzałości owoców i zdrewnienia pędów, dlatego też największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek przypada na czas dojrzewania. Jeżeli doszło już do niedoboru potasu, można go wyrównać dopiero w okresie 3-4 kolejnych lat. Poza tym należy przy nawożeniu potasem wziąć pod uwagę zjawisko mniejszego przyswajania go przez rośliny z powodu unieruchomienia tego pierwiastka w glebie.

Optymalny stosunek P:K:Mg wynosi około 1:2:1.

Magnez jest ważnym składnikiem chlorofilu. a tym samym jest w dużym stopniu odpowiedzialny za właściwy przebieg procesu fotosyntezy w roślinie, bo przecież około 15-25% całkowitego zapotrzebowania na ten pierwiastek zużywane jest podczas powstawania chlorofilu. Bardzo ważne dla osiągnięcia odpowiedniej zawartości magnezu, jest zawartość potasu w glebie, jako, że zbyt wysoka zawartość potasu ogranicza dostępność magnezu. Stosunek potasu do magnezu powinien wynosić 2:1 (ważne też ze względu na martwicę szypułek – np. powyżej 5:1). Jeżeli stosunek ten jest mniejszy (poniżej 1,7:1), w winie może być wyczuwalna zbyt mocna nuta goryczy. Podczas nawożenia potasem na glebach ubogich w magnez należy więc stosować preparaty potasowe zawierające magnez. Magnez jest wypłukiwany przede wszystkich z lekkich gleb.

Praktyczne wskazówki:

Jeżeli występują objawy niedoboru magnezu, do roztworu stosowanego do oprysku należy dodać 2-3% siarczanu magnezu albo innych zawierających magnez nawozów dolistnych.

Aby zapobiec martwicy szypułek można przy ostatnich dwóch opryskach zastosować nawozy dolistne zawierające magnez w strefie owocującej (2% siarczanu magnezu + 0,5% chlorku wapnia).

Opracowanie: Roman Myśliwiec

Tekst jest wybranym fragmentem materiałów dydaktycznych przygotowanych dla uczestników rocznego Praktycznego Kursu Winiarstwa prowadzonego przez Podkarpacką Akademię Wina

Materiał jest chroniony prawem autorskim. Jego publikowanie, powielanie i przetwarzanie, w całości lub we fragmentach, oraz jakiekolwiek wykorzystanie w celu innym, niż użytek prywatny wymaga zgody Autora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here