„Klient w centrum uwagi – Służba Celna wobec winiarstwa w Polsce”

0
„Klient w centrum uwagi – Służba Celna wobec winiarstwa w Polsce”
ae252c0654e8edaca099dba64773f3f2
Udostępnij:

Pod tym tytułem, w dniu 12 września br. w Zielonej Górze, odbędzie się konferencja adresowana do całego środowiska winiarskiego w kraju tj. zarówno do producentów win gronowych wytwarzanych z winogron pochodzących z własnych upraw, jak i do dużych wytwórców wyrobów winiarskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Winiarstwa.
Jej organizatorem jest Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie, a współorganizatorem Marszałek Województwa Lubuskiego. Konferencja stanowi wzbogacenie programu święta lubuskich winiarzy – Winobrania.

Podstawowymi celami konferencji są:

– prezentacja „Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020” ze szczególnym podkreśleniem działań pro klienckich,

– zapoznanie środowiska winiarskiego z konkretnymi, ostatnio wprowadzonymi lub planowanymi, rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie producentom wyrobów winiarskich,

– konsultacje w sprawie kierunków działań przyjętych przez Ministerstwo Finansów i postulatów środowiska winiarskiego.

Doświadczenia z poprzednich spotkań z winiarzami oraz konsultacje poprzedzające organizację konferencji wykazały, że nie tylko kwestie podatków i kontroli sprawowanej przez Służbę Celną leżą w kręgu zainteresowania tego środowiska. Dlatego też do udziału w spotkaniu zaproszono między innymi także przedstawicieli Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, czy też Urzędu Miar.

Należy mieć nadzieję, że program konferencji, w tym tematyka wystąpień i dobór zaproszonych gości, trafi w zapotrzebowanie środowiska winiarskiego, którego reprezentanci poprzez liczy przyjazd na konferencję oraz aktywne uczestniczenie w dyskusji skorzystają z szansy zabrania głosu w swoich sprawach, aby zmiany warunków w jakich funkcjonują szły w oczekiwanym przez nich kierunku.

Przewodniczący Zespołu
ds. organizacji konferencji
nadkomisarz celny
Sławomir Prządka

Sczegółowy program konferencji w załączniku do pobrania

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here