Naszewinnice

9b12ce15495e42c004530d2e9007bac0

Winnica Steinberg

Winnica Steinberg zawdzięcza swoją nazwę pruskiej wsi założonej prawie 470 lat temu nad jeziorem Szóstak Duży w Powiecie Ełckim, obecnie noszącej nazwę Szczecinowo. Ta część Pojezierza Ełckiego, zwana przez wzgląd na swoją charakterystyczną topografię polodowcową Mazurami Garbatymi, odznacza się szczególnymi...
da89514e409822180ac867ab6712269d

Winnica Gorło

Winnica położona jest we wsi Gorło, w pięknym krajobrazie Mazur Garbatych. Winnica założona została w 2010 roku, właścicielami są Marcin i Monika Dąbkowscy. Powierzchnia 0,3 ha na zboczu o nachyleniu 8-10 stopni, ekspozycja płd-płd.zach. Gleba średnio ciężka, gliniasto-piaszczysta o naturalnym...