Naszewinnice

c66733db6fd9c6779ab24f57f69f5201

Marzec

„W marcu jak w garncu", czyli czas zmagania się zimy z nadchodzącą wiosną. Podczas dłuższych, kilkudniowych ociepleń temperatura gleby wzrasta do 8-10ºC i rozpoczyna się tzw. płacz łozy. W drugiej połowie marca warto pomyśleć o zabiegach profilaktycznych wykonywanych przed...