Naszewinnice

4246b121d2dc949b8f082c5f57840a3b

Listopad

To czas prac porządkowych w winnicy - wygrabianie opadłych liści i podorywanie krzewów. Prace te muszą być wykonane przed zamarznięciem ziemi i pierwszymi opadami śniegu. Dla najbardziej pracowitych winoogrodników to także dobra pora na okrywanie nadziemnych części krzewów. Okrycie...