Ważne adresy

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia – winiarzepodkarpacia.pl

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie- www.winiarze.zgora.pl

Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie – www.winnicelubuskie.pl

Bractwo Winiarzy Ziemi Tarnowskiej – winnicetarnowskie.pl

Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły – winiarzempw.pl

Śląskie Stowarzyszenie Winiarzy – slaskiewinnice.org.pl

Instytucje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – minrol.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego – arr.gov.pl

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – ijhar-s.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – piorin.gov.pl

Główny Urząd Celny – Oddziały Celne na Podkarpaciu – urządcelny.pl

Polski Instytut Winorośli i Wina – instytutwina.pl

Zaprzyjaźnione strony

Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle – dniwina.pl

Galicyjski Konkurs i Festiwal Win – galicjavitis.pl

Roman Myśliwiec – roman-mysliwiec.pl